Online shop pre ľavákov
  Vrch » Katalóg » Ochrana osobných údajov Moje konto  |  Obsah košíka  |  Zaplatiť   
Kategórie
Nožnice
Kuchynské potreby
Školské potreby
Hobby
KORES
MAPED
STABILO
YOROPEN
SCHNEIDER
The Pencil Grip
aj pre PRAVÁKOV
Výrobcovia
Novinky viac
SCHNEIDER Slider Edge XB - black
SCHNEIDER Slider Edge XB - black
1,79€
Informácie
Prečo je to iné?
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Doprava & Platba
Ako nakupovať
Kontakt
Nájdi
 
Použi kľúčové slovo na vyhľadanie tovaru
Rozšírené vyhľadávanie
Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

  Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše
  osobné údaje tretím stranám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej
  databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci spoločnosti Kristián Buják - fíBI, ktorí prídu do
  styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás
  iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi
  akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.

  Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201402787.


1. Prevádzkovateľ internetového obchodu lavaci.sk

  Kristián Buják - fíBI
  SNP 998/25
  92400 Galanta
  IČO: 41215478
  DIČ: 1033618080 IČ DPH: SK1033618080

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.lavaci.sk.


2. Sprostredkovateľ

  2.1 Slovenská pošta, a.s.
       Partizánska cesta 9
       975 99 Banská Bystrica
       IČO: 36631124
       DIČ: 2021879959
       IČ DPH: SK2021879959


  2.2 Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
       Technická 7
       82104 Bratislava
       IČO: 35834498
       DIČ: 2021648739
       IČ DPH: SK2021648739


  Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa,
  telefónne číslo, mailová adresa, dobierková suma.


3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu, faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b.
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na www.lavaci.sk.
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie noviniek a akcií na www.lavaci.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ.
 • Údaje pre doručenie: meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia.
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo: pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom.
  • Adresa elektronickej pošty: pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach, pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník
  objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.Z tohoto dôvodu je zákazník
  povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.


6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

  Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám,
  okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru.


7. Zverejnenie údajov

  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník spoločnosti Kristián Buják - fíBI: dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do
  internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky
  nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne
  číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na
  tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od
  prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode.
   V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v
   súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení sa na stránke
   www.lavaci.sk.
  • Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať
   písomnou formou.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi
  zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie
  s dátami.


Ochrana osobných údajov vo formáte PDF na stiahnutie tu.

ďalej
Košík viac
0 položiek
Najpredávanejšie
01.STABILO EASYoriginal - náhradná náplň, medium 0.5 mm
02.YOROPEN ceruzka-viacfarebná
03.KORES Coach Jumbo, hrubá ceruzka
04.STABILO EASYoriginal - náhradná náplň, fine 0.3 mm
05.MAPED Vivo Left 12cm - blue, pre ľavákov
06.MAPED I-gloo - blue, pre ľavákov
07.MAPED Vivo Left 12cm - pink, pre ľavákov
08.STABILO EASYergo 3.15 - náhradné tuhy HB
09.KUM Flexi Lefty Ruler 17cm - red, pre ľavákov
10.MAPED I-gloo - purple, pre ľavákov
11.MAPED Shape Left 16cm - grey, pre ľavákov
12.MAPED Color'Peps Maxi, hrubé farbičky
13.MAPED SenSoft Left 13cm - red/orange, pre ľavákov
14.MAPED SenSoft Left 13cm - blue/pink, pre ľavákov
15.STABILO EASYergo 1.4 - náhradné tuhy HB
**AKCIE** viac
KUM Strúhatko 9002 - orange, pre ľavákov
KUM Strúhatko 9002 - orange, pre ľavákov
4,58€
4,00€
Názory viac
Žiadne názory na tento produkt.

Všetky ceny sú vrátane DPH!

Copyright © 2004 - 2016 www.LAVACI.sk
tunig by fíBI
Powered by osCommerce

STABILO